İthal edilen bazı sanayi ve tarım ürünleri, ilave gümrük vergisi (İGV) kapsamından çıkarıldı.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararla, bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmış oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak, düşük birim fiyatlı ithalat tehdidiyle karşı karşıya kalan yerli sanayiyi korumak ve ülkedeki üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2020 yılında kapsamlı İGV getirilmişti.