iki yeni düzenleme ile güne başladık. Bunlardan birincisi, kambiyo satış işlemlerinde uygulanmak üzere binde bir oranında vergi (BSMV) getirilmesi diğeri ise posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olan ürünlerde (kitap ve benzeri basılı yayınlar hariç) muafiyet sınırının tamamen kaldırılması oldu. Kitap ve benzeri basılı yayınlar için olan muafiyet sınırı 150 Euro olarak muhafaza edildi.

2009 yılında yürürlüğe giren 15481 sayılı BKK ile 150 Euro olan muafiyet sınırı; 2011 yılında 75 Euro’ya; 31.12.2016 tarihinde 30 Euro’ya; 11.04.2018 tarihinde 22 Euro’ya ve 15 Mayıs 2019 tarihi itibari ile de sıfıra indirildi. Özellikle elektronik ticaret operatörleri ve kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu gelişme, sektörün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Halen Avrupa Birliği’nde (AB) anılan muafiyet sınırı 22,5 Euro olarak uygulanıyor. Bu uygulama ile de AB’den farklılaşıyoruz.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

Posta ve hızlı kargo ile yapılan gönderilere ilişkin olarak özel bir vergileme sistemi mevcut. Bu düzenlemeden önce 22 Euro’ya kadar yapılan gönderilere vergi alınmıyordu. 22 ile 1.500 Euro arasındaki gönderiler için ise vergi oranları aşağıdaki şekilde uygulanıyordu:

– AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18.

– Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20.

Yapılan değişiklik ile 22 Euro’luk kısmı kaldırılıyor ve 1.500 Euro’ya kadar her üründen sabit oranda vergi tahsil edilemeye başlanıyor. Böylece yurt dışından gelen 1 Euro ile 1.500 Euro arasındaki tüm gönderilere, AB’den gelenler için %18; diğer ülkelerden gelenler için %20 oranında vergi tatbik ediliyor olacak.

1.500 Euro üzerindeki gönderiler için ise ithalat rejimi kararı tatbik ediliyor. Bu gönderilerin normal ithalat işlemi gibi tarife numarasına göre serbest dolaşıma giriş işlemleri yerine getiriliyor.